Privacy verklaring

Privacy Verklaring Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der PoelDe onderstaande Privacy Verklaring is van toepassing op alle site-bezoeken, transacties en overeenkomsten met

Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel (in tekst benoemd als GVB)

Calabrië 11

3831EB Leusden

www.gooisverwarmingsbedrijf.nl

kvk-nummer 32047203

Inleiding en toepasselijkheid Privacy Verklaring 

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. GVB respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.gooisverwarmingsbedrijf.nl We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

GVB verwerkt uw  persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, contactformulier, overeenkomsten).
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
 • Behartigen van gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie).

Doeleinden van verwerking

GVB gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Het leveren van informatie m.b.t. onze diensten en producten
 • Om contact met betrokken personen op te nemen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Relatiebeheer;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Administratieve en financiële (af) handelingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
 • Aanbiedingen

GVB verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We sturen een offerte, een orderbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen er zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

GVB heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan GVB het werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met GVB. Daarnaast gebruikt wij uw gegevens om contact met u op te nemen om uw opdracht, vraag of afspraak te bespreken.

Ontvangers van persoonsgegevens

GVB verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt GVB alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van GVB is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (leverancier, boekhouder), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en ter nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. Met de “derden” waar GVB gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Bewaren gegevens

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. GVB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. GVB treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. GVB maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat. GVB maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

GVB heeft een aantal social media Buttons op de website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder). Leest u de Privacy Verklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven. 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Cookies

GVB maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies :  De website van Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.  GVB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder GVB vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de Privacy Verklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

GVB zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag GVB vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u GVB verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@gooisverwarmigsbedrijf.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. GVB zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassen Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten bij of van GVB. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen. 

De meest recente Privacy Verklaring kunt u vinden op onze website: www.gooisverwarmingsbedrijf.nl

Disclaimer 

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen in deze Privacy Verklaring. GVB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke gerelateerde aansprakelijkheid.