Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel Klachten

Sorry, wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent, op deze pagina leggen we uit hoe u een klacht bij ons kunt melden.

Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel hecht aan tevreden klanten, dat is een reden waarom we steeds werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Bent u niet tevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus we zullen (indien mogelijk) met u naar een passende oplossing kijken.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kan een klacht het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst telefonisch contact op te nemen, om het probleem te bespreken of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen d.m.v. het ons toesturen van het volledig ingevulde klachtenformulier.  Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend aan ons te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: Robert van der Poel zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een mogelijke oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.  Doelstelling is om uw klacht (indien mogelijk) in ieder geval binnen drie weken af te handelen.  U ontvangt na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Wij leggen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht vast. Natuurlijk zal er zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen om voor geheimhouding te tekenen. 

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. Wij zullen ons uiterste best doen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. 

 

We streven altijd naar een goede samenwerking en lange termijn klantenbinding.                                               Een Klacht Melden